Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı'nın ilgi (a) yazısına istinaden belirlenen Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri bünyesinde bulunan Sporcu Eğitim Merkezlerine 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı için yüzme branşında alınacak sporculara yönelik sportif kriterlere yönelik gerekli duyurular ile ilgili iş ve işlemlerin ivedilikle yapılması ilgi (b) yazımızda istenmiştir.
Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı ilgi (c) yazı ile atlama branşında kadın ve erkek baraj puanlarında sehven hata yapıldığını belirterek sportif kriterler ile SEM'e devamlılık kriterlerini revize ederek yeniden göndermiştir. Bununla birlikte ilgi (ç) yazı ile Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı'ndan sporcu alımı yapılmamasına yönelik Teknik Kurul görüşünü ve ilgi (d) yazı ile başarılı sporcu alım kriterlerini göndermiştir.
Bu doğrultuda Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı'nın teklifi doğrultusunda Ek-1'de yer alan 2024-2025 eğitim öğretim yılında Sporcu Eğitim Merkezlerine alınacak sporculara yönelik sportif kriterler ile SEM'e devamlılık kriterleri, Ek-2'de yer alan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı'ndan sporcu alınmamasına dair Teknik Kurul görüşü ve Ek-3'de yer alan başarılı sporcu alım kriterleri Sporcu Eğitim Merkezleri (SEM) Değerlendirme Komisyonunun 25.04.2024 tarihli ve 06 numaralı kararlarınca uygun görülmüş olup gerekli duyurular ekte yer almaktadır.

/Public/Edit/images/IM/12/Sporcu+Egitim+Merkezleri+Seçme+ve+Devamlilik+Kriterleri.pdf