Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri bünyesinde bulunan Sporcu Eğitim Merkezlerine 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı için kano branşında yatılı ve gündüzlü statüde sporcu alınacaktır.


29 Kasım 2022 tarihli ve 32028 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Eğitim Merkezleri ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri Yönetmeliği' nin Merkezlere sporcu alımı ve kayıt işlemleri başlığı altında bulunan 7'nci maddenin 2'nci fıkrasında "Merkezlere, her eğitim-öğretim yılı öncesi veya ara dönemlerde, ilgili spor federasyonunun teklifleri dikkate alınarak SEM-TOHM Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenen sportif kriterler ile birinci fıkra uyarınca belirlenen şartlar kapsamında Genel Müdürlük tarafından sporcu alımı yapılabilir." ifadesi yer almaktadır.
Bu doğrultuda Türkiye Kano Federasyonu Başkanlığı'nın teklifi doğrultusunda 2024-2025 eğitim öğretim yılında Sporcu Eğitim Merkezlerine kano branşında alınacak sporculara yönelik ekte yer alan sportif kriterler Sporcu Eğitim Merkezleri (SEM) Değerlendirme Komisyonunun 24.04.2024 tarihli ve 04 numaralı kararınca uygun görülmüş olup sportif kriterlere yönelik gerekli duyurular ekte yer almaktadır.

 

/Public/Edit/images/IM/12/KANO.pdf