SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ DUYURUSU

08.03.2018
24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan Personelin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici  23. Ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar’da yer alan kriterler çerçevesinde, Valilik oluru ile oluşturulan Tespit Komisyonunca başvuruları kabul edilen personelin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sözlü Sınavı bilgileri aşağıda çıkarılmıştır.


1)      Sınav 12-13 Mart 2018 tarihinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda Gerçekleşecektir.

2)      Sınav Grupları :

12 Mart 2018 tarihinde 09:00-12:00 saatleri arasında Antrenörler, Destek  ve Gençlik Liderleri
12 Mart 2018 tarihinde 13:00-17:00 saatleri arasında  Temizlik Personeli

3)      Adaylar isim listesine göre sınava alınacaktır.
4)      Sınava gireceklerin isim listesi, Ayrıca Hizmet Binası İlan Panosuna asılmıştır.
NOT: Bu İlan tebliğ yerine geçer sınava girecek olanlara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

1.Duyuru...
Sınava Girecekler İsim listesi....