Kulüp İşlemleri

 
DERNEK STATÜSÜNDEN SPOR KULÜBÜ STATÜSÜNE GEÇENLER

7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama.

 1. Spor Kulübü Kuruluş Dilekçesi (Dernek Statüsünden Geçen).

2. Spor_Kulubu_Tuzugu_Ornegi.

3. Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu

1. Karar Defteri Fotokopisi (Genel Kurul Kararı gündem maddeleri belirtilecek)
2.Hazirun Listesi
3.Genel Kurul Duyurusu
4.Genel Kurul Divan Tutanağı
5.Genel Kurul Sonuç Bildirimi

5.spor ceza bilgi formu ( E-Devlet).docx

6. Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname.docx


YENİ KULÜP KURMA

7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama.

 1. Spor Kulübü Kuruluş Dilekçesi.

2. Spor_Kulubu_Tuzugu_Ornegi (1).

3. Spor Kulübü Kuruluş Bildirimi.

4. Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname.

5.adli sicil kaydı(e devlet).

6.spor ceza bilgi formu

 7. Adres Beyanı (Kira kontratı, Tapu Belgesi, Numarataj vb.)


 

SPOR ANONİM ŞİRKETİ KURMA

7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama.

 1. Spor Kulübü Kuruluş Dilekçesi (Anonim Şirket).

2. Spor Anonim Şirketi Tescil Talebi.

3.adli sicil kaydı(e devlet).

4.spor ceza bilgi formu(E-Devlet)

5. Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname (1)


 

SPOR DALI TESCİLİ VE BRANŞ İLAVESİ

1. Taahhüt Edilen Spor Dallarına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Örneği (1)

2. Spor Kulüpleri Spor Dalı Tescil ve Branş İlavesi Taahhütnamesi

3.Taahhüt Edilen Spor Dalları İçin Antrenörlük Belgesi Fotokopisi.

4. Spor Kulübü ile Antrenör Arasında İmzalanan Antrenörlük Sözleşmesi Sözleşmesi

5. Spor Kulübü Tarafından Taahhüt Edilen Spor Dalı İçin Tesis Bilgileri.

6. Spor Dalının Özelliğine Göre İlgili Spor Federasyonu Talimatlarında Belirlenen Diğer Belgeler.

7. Spor Kulüpleri Bilgi Formu.

 


SPOR KULÜPLERİ NAKDİ YARDIM İŞLEMLERİ

 

1. Nakdi Yardım Değerlendirme Formu

2. Kulüp Alındı Belgesi

3. Ayni Bağış Alındı Belgesi

4. Yetki Belgesi

 


SPOR KULÜPLERİ MEVZUAT

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR KULÜPLERİ YÖNETMELİĞİ

Spor Anonim Şirketlerinin Esas Sözleşmesinin Asgari İçeriği, Ortaklık Yapısı, Pay Sahipliği, Sermayesi ve Organlarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği

SPOR KULÜPLERİ TARAFINDAN TUTULACAK DEFTER.

MEVZUAT/SPOR KULÜPLERİ VE SPOR ANONİM ŞİRKETLERİ

MEVZUAT/SPOR KULÜPLERİ VE SPOR FEDERASYONLARI KANUNU