Ülke genelinde gönüllülük bilincini artırıcı faaliyetlerin ve projelerin gerçekleştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla Bakanlığımız tarafından 2019 yılı ''Gönüllülük Yılı'' olarak ilan edilmiştir. 
Bu doğrultuda hazırlanan Gönüllülük Yılı Strateji Belgesinin hayata geçirilmesi amacıyla gönüllülük konusunda toplumsal bilincin ve farkındalığın artırılmasına yönelik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından 31 Ekim 2019 tarihinde, saat 10.00'da Spor  Şube  Müdürlüğü  personeline,  1  Kasım  2019 tarihinde  saat 10.00'da  Spor  Federasyonları  İl Temsilcilerine yönelik Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının sanal sınıf uygulaması aracılığıyla  "Gönüllülük ve Gönüllü Yönetim Sistemi Eğitimi'' gerçekleştirilmiştir.